இயற்கை முறையில் எலும்பு தேய்மானத்தைத் தடுக்கும் எளிய  மருத்துவம்!!!Elumbu theimanam(Bone & Joint density Problem)
Translate »