கொரோனா வைரஸ் காரணமாக கற்பித்தல், கற்றல் முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்
Translate »